huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL


DOTTERBOLAG


Transferator Industri AB

- ABG-Koncernen


Transferator Ventures AB

Portföljbolagen

Transferator har skapat en intressant grundportfölj av investeringar inom skilda branscher. Några av portföljbolagen har en Internetbaserad affärsmodell och Internet har fundamentalt förändrat den bransch de verkar inom.

Klicka på bolagsnamnen ovan för en kort beskrivning av Transferators portföljinvesteringar.

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE