huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL


DOTTERBOLAG


Transferator Industri AB

- ABG-Koncernen


Transferator Ventures AB

ABG-Koncernen (Dotterbolag)

Aktiebolaget Abegentor är moderbolag i ABG-koncernen och den operativa verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag. Verksamheten innefattar uthyrning av cisterner, försäljning av cisterner och tankar med tillbehör samt tillhörande verkstadsrörelse avseende anpassningar och rekonditionering av cisterner. Verksamheten bedrivs från egna kontors- och industrifastigheter i Södertäljes industriområde Moraberg samt via ett distriktskontor i Helsingborg. Koncernen har 11 anställda.

Försäljningen sker uteslutande i Sverige och cisternerna köps in från olika leverantörer alternativt från eget lager avseende rekonditionerade tidigare uthyrda cisterner. Bolaget är dominerande i sin bransch i Sverige och unikt inom uthyrning/leasing av bränslecisterner. ABG har ett effektivt sätt för hantering, kontroll och service av de f.n. ca 4 000 cisterner som är under förvaltning.

>>Läs mer om ABG-Koncernen och deras erbjudande här

 

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE