huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL


DOTTERBOLAG


Transferator Industri AB

- ABG-Koncernen


Transferator Ventures AB
Transferator Industri AB, 100% ägande (Dotterbolag)

Bolaget etablerades under december 2014 som ett led i strategin att bygga upp en portfölj med investeringar i etablerade och avkastande företag med stabila kassaflöden. Transferator Industri AB äger ABG-koncernen.

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE