2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023

2023-11-30 Delårsrapport Q3 2023

2023-08-31 Delårsrapport Q2 2023

2023-06-16 Flaggning i Q-linea AB (publ)

2023-06-07 Kommuniké från årsstämma

2023-05-31 Delårsrapport Q1 2023

2023-05-17 Årsredovisning 2022

2022-05-10 Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

2023-04-03 Transferator Ventures AB kommer att erhålla första tilläggsköpeskilling för ELKAB Studios AB om 2,29 MUSD

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022

2022-11-30 Delårsrapport Q3 2022

2022-08-31 Delårsrapport Q2 2022

2022-05-24 Delårsrapport Q1 2022

2022-05-23 Delårsrapport tidigareläggs till 24 maj

2022-05-06 Uppdaterad tidplan automatiskt inlösenförfarande

2022-05-02 Rättelse flaggning

2022-05-02 Flaggning

2022-04-08 Årsredovisning 2021

2022-04-01 Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

LÄS BOLAGETS ALLA NYHETER HÄR >>