huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL

STYRELSEORDFÖRANDE:
Jakob Johansson – född år 1981
Investment manager i Transferator AB samt VD Transferator Ventures AB
Ledamot i styrelsen sedan 5 maj 2008
Utbildning: Juristlinjen Stockholms Universitet
Ekonomistudier Uppsala Universitet.

Jakob Johansson har en bakgrund som egen företagare och investerare inom huvudsakligen IT-, finans och fastighets- branschen. Jakob Johansson var VD i Transferator AB under perioden 2008-2013.


ORDINARIE LEDAMOT/VD

Fredrik Vojbacke – född år 1973
VD i Transferator AB sedan oktober 2013
Ledamot i styrelsen sedan: 5 maj 2008
Utbildning: Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet, University of Macau

Fredrik Vojbacke har en bakgrund inom corporate finance och som egen företagare /investerare med många års erfarenhet av finansiell rådgivning till företag.


ORDINARIE LEDAMOT

Henrik Halvorsen – född år 1982
Ledamot i styrelsen sedan: juni 2016

ORDINARIE LEDAMOT
Guntis Brands – född år 1951
Ledamot i styrelsen sedan: juni 2016

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE