huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL

 

TRANSFERATOR AB (PUBL)
Postdress:
Box 56067
102 17 Stockholm

Besöksadress:
Strandvägen 5 B
114 51 Stockholm

VD: Fredrik Vojbacke
Telefon: 0708-99 04 63
Fredrik.vojbacke@transferator.com

Organisationsnummer: 556692-3248

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE