huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL

Delårsrapporter Årsredovisningar

>> Split registrerad av Bolagsverket

>> Information om inlösenförfarande och sakutdelning

>> Årsredovisning G-Loot 2019

>> Korrigerad – Kallelse till extra bolagsstämma i Transferator AB (publ)

>> Förtydliganden inför bolagsstämmas beslut den 20 november

2019

>> Optionsvillkor TRAN dec 2017

Företrädesemission 2017

>> Informationsmemorandum


Teckningsoptioner 2014

>> Optionsvillkor_TRAN_TO1A
>> Anmälningssedel Transferator TO 1A
>> Optionsvillkor_TRAN_TO3B
>> Anmälningssedel Transferator TO 3B

Nyemission 2013

>> Informationsmemorandum
>> Anmälningssedel

Nyemission 2012

>> Informationsdokument företrädesemission mars 2012
>> Anmälningssedel utan företräde

Nyemission 2015

>> VD Brev
>> Informationsmemorandum

>> Teckningssedel - utan företrädesrätt

Övriga dokument och relevanta länkar

>> Bolagsordning
>> Kallelse till årsstämma 2014
>> Kallelse till årsstämma 2015
>> Kallelse till årsstämma 2016
>> Kallelse till årsstämma 2017
>> Kallelse till årsstämma 2018

>> Kallelse till årsstämma 2019
>> Kallelse till årsstämma 2020
>> Kallelse till årsstämma 2021
>> Kallelse till årsstämma 2022

 

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE